Dziadek

Zwiali z gospodarstwa: Jaś, Kasia i Władek
Uciekli do miasta. Został tylko dziadek.

Jaś został magistrem, mecenasem Władek,
inżynierem Kasia, a rolnikiem dziadek.

Jaś trzyma wilczura, doga trzyma Władek,
Kasia pekińczyka, świnki chowa dziadek.

Przyjechali na wieś: Jaś, Kasia i Władek.
Będą pomagali – ucieszył się dziadek.

Jaś leży pod gruszą, za stodołą Władek,
Kasia się opala, żyto siecze dziadek.

Zabił dziadek świnkę, narobił kiełbasy,
Wszystko zjedli w mieście siedzące grubasy

Duży brzuch ma Jasio, siły nabrał Władek,
A Kasia rumieńce, z głodu umarł dziadek.

Co będziecie żarli drodzy urzędnicy?
Jak dziadek nie będzie uprawiać pszenicy