Goniom za mną chłopcy

Goniom za mną chłopcy, chcą mnie brać,
Zodnego z nich jesce nie chcem znać./2x

Choć jescek młoda, moja uroda,
Poceko, byk mogła serce dać.

Niech jesce trosecke pochodzom,
Niech myślom, że z nimi się zgodzom./2x

Bedem na dystans chłopców trzymała,
Bok jesce trosecke za mała.

Urosnem i bedem ładniutko,
Przy matusi bedem króciutko./2x

Bedem chodziła, chłopców zwodziła,
Co zechcem, to bedem robiła.

Mogem se pomarzyć, bok młoda,
Co bedzie, jak zniknie uroda.

Ref.: /2x
Bedem wyzierać z turni, z wiersycka,
Aż znojdem szwarnego Janicka.