Goniom za mną chłopcy

Goniom za mną chłopcy, chcą mnie brać, Zodnego z nich jesce nie chcem znać./2x

Choć jescek młoda, moja uroda, Poceko, byk mogła serce dać.

Niech jesce trosecke pochodzom, Niech myślom, że z nimi się zgodzom./2x

Bedem na dystans chłopców trzymała, Bok jesce trosecke za mała.

Urosnem i bedem ładniutko, Przy matusi bedem króciutko./2x

Bedem chodziła, chłopców zwodziła, Co zechcem, to bedem robiła.

Mogem se pomarzyć, bok młoda, Co bedzie, jak zniknie uroda.

Ref.: /2x Bedem wyzierać z turni, z wiersycka, Aż znojdem szwarnego Janicka.