Hej z Góry

Hej, z góry, z góry, jadą Mazury/2x Jedzie, jedzie Mazureczek Wiezie, wiezie mi wianeczek Roz - rozmarynowy /2x

Przyjechał w nocy, koło północy Stuka, puka w okieneczko Otwórz, otwórz panieneczko Ko - koniom wody daj.

Jakże ja mam wstać, koniom wody dać Kiej mi mama zakazała Żebym chłopców nie wpuszczała Trze- trzeba jej się bać

Mamy się nie bój, wsiadaj na koń mój pojedziemy w obce e kraje Tam są inne obyczaje Ma - malowany wóz

Przez wieś jechali, ludzie pytali Co to , co to za dziewczyna Co to , co to za jedyna Je - jedzie z chłopcami.