Kiedym ja wiła

Kiedym ja wiła wianek zielony, /x2 Przyjechał do mnie mój narzeczony. Mój narzeczony

A jak przyjechał z mamą się witał, /x2 Rączki całował, o mnie się pytał. O mnie się pytał.

A ja natenczas drzwi uchyliła, /x2 Wynoś się wynoś, takem mówiła. Takem mówiła.

Wynoś się wynoś, niech Cię nie widzę, /x2 Wczoraj kochała, dzisiaj się wstydzę. Dzisiaj się wstydzę.

Dzisiaj się wstydzę i wstydzić będę, /x2 Gdzie się obrócę, to płakać będę. To płakać będę.

Pytasz mnie czemu wstydzić się będę, /2x Bo żeś przyjechał z wybitym zębem. Z wybitym zębem.