Kiedym ja wiła

Kiedym ja wiła wianek zielony, /x2
Przyjechał do mnie mój narzeczony.
Mój narzeczony

A jak przyjechał z mamą się witał, /x2
Rączki całował, o mnie się pytał.
O mnie się pytał.

A ja natenczas drzwi uchyliła, /x2
Wynoś się wynoś, takem mówiła.
Takem mówiła.

Wynoś się wynoś, niech Cię nie widzę, /x2
Wczoraj kochała, dzisiaj się wstydzę.
Dzisiaj się wstydzę.

Dzisiaj się wstydzę i wstydzić będę, /x2
Gdzie się obrócę, to płakać będę.
To płakać będę.

Pytasz mnie czemu wstydzić się będę, /2x
Bo żeś przyjechał z wybitym zębem.
Z wybitym zębem.