Miała baba koguta

Miała baba koguta, koguta, koguta Wsadziła go do buta, do buta hej! O, mój miły kogucie, kogucie Kogucie, kogucie, kogucie, kogucie Jakże ci tam w tym bucie, w tym bucie W tym bucie, w tym bucie jest?

Miała baba indora, indora, indora Wsadziła go do wora, do wora hej! O, mój miły indorze, indorze Indorze, indorze, indorze, indorze, Czy ci dobrze w tym worze, w tym worze W tym worze, w tym worze jest?

Miała baba barana, barana, barana Wsadziła go do siana, do siana hej! O, mój miły baranie, baranie Baranie, baranie, baranie, baranie Czy ci dobrze w tym sianie, w tym sianie W tym sianie, w tym sianie jest?