Muzyk nocy

Mój chłopiec zna cały świat Zna każdą dróżkę polną, Z taborem nocy i gwiazd Wędruje jego wóz.

A gdy muzyk nocy, Sypnie srebrem, zadzwoni księżycem. Tańczę, z moim chłopcem, W takt melodii kołysze się świat. Patrzą na mnie oczy, Jego oczy jak płomień ogniste. Księżyc płynie ponad chmury, I uderza w dzwonek gwiazd. To cygański nasz tamburyn, Nasza noc i taniec nasz.

Lecz każdy Cygan jak ptak, Nie schwytasz go w niewolę, Wiatr zatrze kolejny ślad, I tabor ginie we mgle.

A gdy muzyk nocy, Sypnie srebrem, zadzwoni księżycem. Tańczę z moim chłopcem, W tak melodii kołysze się świat. Patrzą na mnie oczy, Jego oczy jak płomień ogniste. Księżyc płynie ponad chmury, I uderza w dzwonek gwiazd. To cygański nasz tamburyn, Nasza noc i taniec nasz.

A gdy muzyk nocy, Sypnie srebrem, zadzwoni księżycem. Tańczę, z moim chłopcem, W takt melodii kołysze się świat. Patrzą na mnie oczy, Jego oczy jak płomień ogniste. Księżyc płynie ponad chmury, I uderza w dzwonek gwiazd. To cygański nasz tamburyn, Nasza noc i taniec nasz.