Pierwsza kadrowa

Raduje się serce, raduje się dusza Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza

Oj da, oj da dana, kompanio kochana Nie masz to jak pierwsza, nie - oj nie!

I ruszył Piłsudski z wojskiem na Warszawę Sprawił moskalowi weselisko krwawe

Oj da, oj da dana, kompanio kochana Nie masz to jak pierwsza, nie - oj nie!

Chociaż do Warszawy mamy długą drogę Przecież jednak dojdziem, byle by iść w nogę

Oj da, oj da dana, kompanio kochana Nie masz to jak pierwsza, nie - oj nie!

Chociaż w butach dziury, na mundurach łaty To Pierwsza Kadrowa pójdzie na armaty

Oj da, oj da dana,kompanio kochana Nie masz to jak pierwsza, nie - oj nie!

A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie To Pierwsza Kadrowa gwardyją zostanie

Oj da, oj da dana, wojenko kochana Nie masz to jak pierwsza, nie - oj nie!

A więc piersi naprzód podniesiona głowa Bośmy przecież Pierwsza Kompania Kadrowa

Oj da, oj da dana,kompanio kochana Nie masz to jak pierwsza, nie - oj nie!