Skrzypi Wóz

Skrzypi wóz wielki mróz Wielki mróz na ziemi

Trzej królowie jadą Złoto mirrę kładą Hej kolęda, kolęda

A komóż takiemu, Dzieciątku małemu

Cóż to za dzieciątko Musi być paniątko Hej kolęda, kolęda

Pasterze na lirze, Na skrzypeczkach grali

W tę stronę do szopy Prędko przybiegali Hej kolęda, kolęda

To Jezus maluśki, To dzieciątko krasne

Cichutkie malutkie Jak słoneczko jasne Hej kolęda, kolęda

Pójdę do niego, Poproszę od niego

Daj nam Boże dziecię Pokój na tym świecie Hej kolęda, kolęda