Pepcolandia

LETNIA AKADEMIA SZTUKI w CIELĄDZU.

‘SZKIEŁKA PAMIĘCI’  – WARSZTATY EDUKACYJNO – ARTYSTYCZNE DEDYKOWANE DZIECIOM I MŁODZIEŻY GMINY CIELĄDZ

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

Cel projektu: 

 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na terenie, gdzie nie ma stałego dostępu do wydarzeń artystycznych i edukacji przez sztukę
 • Ożywienie środowiska i lokalnej społeczności
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym 
 • Integracja i wyzwalanie kreatywności wśród najmłodszych mieszkańców gminy
 • Edukacja w zakresie teatru i muzyki
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych i  dostępu do kultury

Opis Projektu:

 • Nazwa warsztatów teatralnych Szkiełka pamięci nawiązuje do dawnej, kreatywnej, dziecięcej, podwórkowej zabawy, polegającej na utrwalaniu pod szkłem kompozycji złożonych z ładnych przedmiotów, zasuszonych kwiatków, sreberek od czekolady, kamyczków i listków. Dzieło przykrywane szkiełkiem, zakopywano  w tajemnym miejscu, a wiedzę o jego położeniu zdradzano tylko wybranym osobom. Tworzyło to swoiste dzieła sztuki a przede wszystkim wyzwalało twórczą inwencję.
 • Warsztaty teatralne inspirowane retrospekcjami własnych przeżyć stanowią kanwę do powstania inscenizacji zbudowanej ze wspomnień, ulubionych miejsc, ludzi, przedmiotów. Uczestnicy zapoznając  się z technikami aktorskimi, gestem i ruchem scenicznym, kulturą mowy, będą realizować elementarne zadania aktorskie w formie etiud, scenek, improwizacji. Teatr, będący  syntezą sztuk jest idealnym medium do przekazywania wiedzy o sztuce,  malarstwie,  kostiumie, scenografii.
 • Proponujemy zabawę w teatr – projekt oparty na poszukiwaniach wspomnień z dzieciństwa związanych z zabawą. Inspiracją do inscenizacji będą tradycje wsi polskiej, piosenki, wierszyki, kołysanki, wyliczanki i popularne gry podwórkowe, zabawki z dzieciństwa, koniki, klocki, lalki, owe szkiełka pamięci, której nie sposób zatrzeć. 
 • W przyjazny sposób zapoznamy młodzież z teatrem, wprowadzimy w jego arkana. Poznanie technik lalkowych, projektowanie scenografii, próby inscenizacji do tekstów znanych twórców literatury mają na celu rozwijanie wyobraźni, kształtowanie dobrego gustu, świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym ale także myślenia analitycznego, umiejętności kojarzenia i łączenia faktów z przeszłości z teraźniejszością.

Formy zajęć:

 • Warsztaty teatralne i muzyczne.
 • Gry i zabawy dramatyczne
 • Elementarne zadania aktorskie,
 • Taniec i ruch sceniczny,
 • Improwizacja,
 • Interakcje z partnerami scenicznymi,
 • Ćwiczenia dykcyjne i oddechowe,
 • Wokalne i relaksacyjne,  
 • Nauka tradycyjnych pieśni ludowych i piosenek dziecięcych.

Przykładowe tematy zajęć:

 • Znaki w teatrze (gest, mimika, słowo, ruch sceniczny, scenografia)
 • Sekretne życie lalek i przedmiotów (animacja lalek i przedmiotów)
 • Teatr plenerowy (improwizacje inspirowane tragedią antyczną i renesansową dell’arte.                                                            
 • Kwiatowy pokaz mody inspirowany secesją

Czas trwania warsztatów:

Letnia Akademia Sztuki odbywać się będzie od 1 do 12 lipca w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00 

Miejsce realizacji warsztatów:

Gminny Ośrodek Kultury w Cielądzu (zajęcia artystyczne w Sali oraz plenerowe)

Koszty:

Udział w warsztatach jest darmowy.

Efekty realizacji:

 • Otwarty pokaz dla publiczności – prezentacja  spektaklu zrealizowanego  podczas trwania warsztatów. Przedstawienie może być prezentowane  w terminach późniejszych podczas rozmaitych gminnych uroczystości
 • Rozwój hobby, zainteresowań, rozwój  intelektualny, artystyczny i fizyczny dzieci i młodzieży
 • Przeciwdziałanie patologiom, w tym uzależnieniom od współczesnej cywilizacji  (nadmierne korzystanie z komputerów, gier internetowych , serwisów społecznościowych)
 • Integracja środowiska dzieci i młodzieży
 • Edukacja artystyczna, kształtowanie gustu i świadomej postawy  uczestnictwa  w kulturze.
 • Kultywowanie tradycji i kreowanie tożsamości kulturowej

Trener Letniej Akademii Sztuki

Renata Mosiołek, muzyk – wokalista, reżyser teatru, pedagog wychowania artystycznego. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Animatorka kultury, twórca projektów edukacyjnych, festiwali, korowodów i widowisk. Trenerka i realizatorka projektów warsztatowych dla młodzieży  pn. „Demonstracje metod pracy w teatrze eksperymentalnym”, autorka metody pracy z zespołem teatralnym, polegającej na aktorstwie osobowości, treningu twórczości i kreacji zbiorowej. Reżyser autorskich spektakli teatralnych scenicznych i plenerowych z zespołem Grupa Teatralna Dokąd, w latach 1989-2003. Realizatorka autorskich projektów festiwalowych: Nadwiślański Festiwal Teatrów Ulicznych, Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących MORF, autorka publikacji  „MORF 1994 – 2003. Retrospekcje”. Doświadczenie w realizacji i zarządzaniu artystycznymi projektami edukacyjnymi i festiwalowymi  (Transgraniczny Festiwal Sztuki Skarpa im. ST. Themersona w Płocku, Festiwal Teatrów Ulicznych Rynek Sztuki,  Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne Pogranicza)