Uczę się w technikum o profilu logistycznym, a mój dalszy cel to studia w kierunku administracji. Moje hobby to bycie sobą. Cechuje mnie nadmierna wrażliwość, lekka niepunktualność i szczegółowość w rozwiązywaniu problemów.

  • W Cymbarce od: 2010
  • Rok urodzenia: 1997