Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

W dniu 23.03.2014 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze stowarzyszenia Cymbarka. Członkowie stowarzyszenia wysłuchali sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za rok 2013. Jednogłośnie podjęto uchwałę o udzieleniu zarządowi absolutorium. Następnie po wytypowaniu komisji skrutacyjnej odbyły się wybory zarządu oraz komisji rewizyjnej … Czytaj więcej